Nordic Open Data Week-evenemang i Göteborg

Diarienummer 2015-02472
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Mätteknik
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att visa öppna datas betydelse för att tillföra nytta för göteborgare, besökare och företag. Projektet ville också åskådliggöra vilka öppna data Göteborg Stad har och vilken betydelse dessa har för samhällets digitalisering. Detta gjordes genom ett event under en heldag i kommunens lokaler i Göteborg, där det var fritt för göteborgare att komma och kolla på intressanta seminarier kopplade till ämnet eller delta i hacket som skedde parallellt under dagen. Trots kort varsel deltog ca 130 personer under dagen, inklusive webbsändningarna, varav ca 15 på hacket.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att få minst 100 st deltagare att komma till dagen, och trots kort annonseringstid lyckades vi få dit ca 130 st, vilket projektet är mycket nöjda över! Uppdelningen av deltagare var ungefär: -30 st fysiskt på seminarierna, -86 st via vår live-streamning på Youtube av seminarierna, -15 st deltagare i hackathonet. Dagen har även fått bra spridning i media och i de sociala medierna, med bland annat artiklar i GP och den 6:e mest använda hashtaggen under dagen.

Upplägg och genomförande

Tack vare erfarenheter från Social Media Club GBG med stöd från Göteborgs Stad och SP kunde dagen genomföras på ett bra och professionellt sätt. Samarbetet gick bra och nya gemensamma projekt kan komma i framtiden. Inför dagen fanns även facebook-grupper för de som skulle arrangera under Nordic Open Data Week, vilket var ett bra stöd och arrangörerna kunde hjälpas åt att sprida och få inspiration av allas event. Där fanns även Vinnova med som ett bra och snabbt stöd vid oklarheter.

Externa länkar

Vi kommer att lägga upp en sida på goteborg.se och ta fram en banner till startsidan på goteborg.se som leder dit.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.