Nordic Health

Diarienummer
Koordinator REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN - EU-projektkontoret
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett företag har bildats och prövning av testbäddsverksamhet har genomförts i primärvård samt i virtuellt vårdrum med positivt resultat. Konceptualisering av VHR ger förutsättningar för äldre med sjukvårdsbehov att i mindre grad vistas på sjukhus med minskade kostnader för vård och omsorg samt möjlighet till virituella möten mellan vårdgivare och patient eller mellan professioner inom andra områden. Piloten VHR används i syfte att visa olika användningsområden i Sverige såväl som utomlands. Verksamheten har hittills visats för SIDA med delegation från Malasia.

Resultat och förväntade effekter

Antaganden kring etablering av testbädd i Norrlands inland har verifierats med positivt resultat. Vidare etablering och utveckling pågår i samarbete med Skellefteå och NUS i syfte att skapa en kommersiell hållbar lösning. Diskussioner förs även med andra testbäddar för att skapa en Testbädd Sverige. Det pågår förutom etablering av VHR även tester inom primärsjukvård i Västerbotten samt Norrbotten av en medicinteknisk produkt som ska ge underlag för att ta fram affärsmodell och kringtjänster så att kundernas testade produkter får förutsättningar att bli kommersiellt gångbara.

Upplägg och genomförande

1: Pilottest med medicinteknisk produkt inom Väster- och Norrbottens län samt uppbyggnaden av pilot VHR (virtuellt hälsorum) pågår. 2: Kontaktytor har etablerats med primärvårdchefer med positivt gensvar. Diskussioner förs med KI, SLL, NLL och Västernorrland. Samarbete med Skellefteå och Spjutspets Västerbotten resulterar i en gemensam satsning. 3: Sammanställning av lagar, förordningar och befolkningsdatabaser, aktuella för testbäddsverksamheten, är framtagen och rutiner är under bearbetning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.