Neo3Dweb en webbaserad plattform för 3D visualisering av bostadsprojekt över internet

Diarienummer 2016-01150
Koordinator Sightline Vision AB
Bidrag från Vinnova 1 075 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Vi ska utveckla Neo3Dweb - en innovativ, webbaserad plattform för snabb och kostnadseffektiv 3D-visualisering av komplexa bostads-projekt/områden och bostadsinteriörer i nyproduktion. Visualiseringen blir tillgänglig direkt över internet via en mobil, läsplatta eller PC/Mac.

Förväntade effekter och resultat

Plattformen byggs från grunden och dess nyhetsvärde baseras på en unik algoritm för realtids-, on demand, 3D-rendering, komprimering och videoströmning av 3D- visualiserings-data, samt en unik algoritm för att öka antalet samtidiga användare på en eller flera servrar. Detta är en nyckel för att öppna upp lösningen för massmarknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Analysfas, fas för identifiering av algoritmer och förfarande, implementering och tester och jämförelser varefter slutlig implementering och användarstudier.

Externa länkar

Results from the project will be posted on Sightline´s homepage.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.