NBMI - Litet forskningsprojekt

Diarienummer 2013-03669
Koordinator NBMI Science AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - januari 2015
Status Avslutat