NBMI - In vivo proof of concept

Diarienummer 2016-01264
Koordinator NBMI Science AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Mål: Undersöka effekten av antioxidanten NBMI vid en förgiftning och ge underlag för kliniska studier. Relevanta effekter av NBMI vid förgiftningen har visats på. Dock, projektet har tagit längre tid än avsett på grund av oväntade problem med studiemodellen. Därmed hamnar fortsatta studier som ska ligga till grund för klinisk studie, efter slutrapportdatum.

Resultat och förväntade effekter

NBMI minskade/eliminerade toxicitet vid förgiftning i mus-studie, vilket var förväntat.

Upplägg och genomförande

Upplägget i samarbete med relevanta forskare var bra, baserat på initiala in vitro och kliniska studieresultat. Oturligt var att de åtgärder som vidtogs av hänsyn till djuren, störde studiemodellen, vilket försenade projektet. Forskarna har dock lyckats lösa problematiken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.