Nationell struktur för omhändertagande och behandling av tonåringar med svår fetma

Diarienummer 2013-00149
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - mars 2013
Status Avslutat