Nästa generations övervakningscentral för cybersäkerhet

Diarienummer 2018-00468
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Avdelningen för nätverk och systemteknik
Bidrag från Vinnova 496 385 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att utveckla projektförslag till utlysningen H2020 SU-ICT-01-2018: Dynamic Countering Of Cyber-attacks. Idén för det efterföljande projektet är inriktad på att bygga nya och mer avancerade funktioner för säkerhetsoperationscentra (Security Operation Centers). I korthet kommer denna kapacitet att kombinera systemövergripande sårbarhets- och hotmodellering, signalspaning av cyberhot, intrångsdetektering samt konsekvensanalys av cyberattacker.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av detta projekt kommer att vara att bilda ett konsortium samt att producera en ansökan som skickas in till ovannämnda utlysning. Effekterna av resultaten från det efterföljande projektet är att de förmågor som utvecklas i projektet förväntas förbättra proaktivt såväl som reaktivt säkerhetsarbete på företag som driver stora, komplexa och distribuerade IKT-infrastrukturer, både vad det gäller att hantera fler typer av hot men också att göra detta på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet handlar om att diskutera, utforma, förfina ett starkt projektförslag samt att identifiera och rekrytera starka partners till projektkonsortiet. Detta inkluderar virtuella och fysiska möten i med samtliga partner i konsortiet såväl som möten i mindre grupper och med potentiella kandidater till konsortiet, samt eget arbete med förfining av projektupplägget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.