Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nästa generations övervakningscentral för cybersäkerhet

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Avdelningen för nätverk och systemteknik
Bidrag från Vinnova 496 385 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Projektet syftade till att sökanden skulle vara med och driva en ansökan till EU H2020-utlysningen SU-ICT-01-2018. En projektansökan med titeln "SOC & Csirt Response to Attacks & Threats based on attack defence graphs Evaluation Systems (SOCCRATES)" har skickats in till ovan nämnda utlysningen. Projektets mål är således helt uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Förhoppningen är förstås att det inskickade projektet skall bli finansierat. Konkurrensen är dock väldigt hög. Samtidigt blev projektet väl designat internt och var väl samstämmigt med utlysningstexten samt bemannat med en bra sammansättning av konsortiummedlemmar.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt förväntad plan med två fysiska- och ett stort antal telekonferensmöten, samt mycket eget arbete med att utveckla det sökta projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 mars 2018

Diarienummer 2018-00468

Statistik för sidan