Nästa generations organiska n-dopade ledande polymerer

Diarienummer 2015-04859
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 145 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla nya n-dopade ledande material med det yttersta målet att bedöma deras potential i tryckning av stora areor för energiskördning och lagringstekniker. På lång sikt kommer detta sammarbete med den privata/offentliga sektorn öppnar nya möjligheter till kommersialisering av en ny generation av elektroniska enheter baserade på organiska materia.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer att etablera ett långsiktigt samarbete mellan Linköpings universitet och ett av de mest framstående internationella R&I företagen inom organisk elektronik. Betydelsen av detta mobilitetsprojekt förlitar sig på sina tvärvetenskapliga aspekter att generera innovativa organiskt baserade enheter med stor teknologisk påverkan. Dessutom utgör det ett viktigt kvalifikationssteg för den sökande som kan bredda hans/hennes erfarenheter och karriärmöjligheter.

Planerat upplägg och genomförande

Detta 2.5-åriga forskningsprogram består av två faser: en utgående fas kommer att genomföras i USA och Taiwan, medan en ettårig returfas kommer att genomföras vid Linköpings universitet. Inom detta projekt är forskningen inriktad på att utveckla skräddarsydda och effektiva n-polymerer i kombination med avancerade dopningsmetoder för att utveckla nya produkter och processer som gör elektronik mer funktionell, tillgänglig och hållbar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.