Nästa generations organiska n-dopade ledande polymerer

Diarienummer 2015-04859
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 145 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2015-09-16

Syfte och mål

Syftet med detta forskningsprojekt var att utveckla nya n-dopade (elektrontransporterande) ledande material med det yttersta målet att bedöma deras potentiella tillämpning i stortryck för energiskörd och lagringsteknik. Det övergripande uppdraget för detta projekt var också att förbereda stipendiaten att bli en oberoende vetenskapsman genom utbildning i världsklass genom forskning inom den övre sektorn för organisk elektronik och att etablera ett långsiktigt samarbete med ett av de mest framstående internationella FoU-företag inom organiska halvledare.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i upptäckten av nya polymerer som enkelt kan skrivas ut från lösning till låg kostnad på en mängd olika substrat, inklusive mjuka och anpassningsbara material. De nyupptäckta polymererna konstruerades på lämpligt sätt för att dopas effektivt genom kommersiellt tillgängliga molekylära dopmedel och för att kunna bibehålla hög ström utan nedbrytning. Detta resulterade i n-dopade polymerer, vilket gav rekordhöga ledningsegenskaper, hög konverteringseffektivitet och hög laddningskapacitet.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av två faser: en utgående fas som genomfördes i Chicago - USA, och en returfas som genomfördes på Linköpings universitet. Under den utgående fasen i USA var medarbetaren involverad i och styrde flera forskningsaktiviteter avseende utformning och utveckling av nya n-dopade ledande polymerer, liksom testning av energiskördeenheter gjorda av dessa. En del av denna forskning genomfördes hos Flexterra-Polyera och i samverkan med prof. T. Marks grupp vid Northwestern University där Flexterra-Polyera sponsrar forskningsverksamheten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.