Nästa generations drivlineproduktion

Diarienummer 2018-00426
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 9 526 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2018 (spring)

Syfte och mål

Projektet ska förbereda effektiv och hållbar produktion av elektriska drivlinor i Sverige och demonstrera hur företag och akademi hållbart kan organisera och driva snabb utveckling genom rätt arbetssätt, metodik, virtuell utveckling, rekonfigurerbarhet och modularitet, tillämpat på specifika processlösningar och produktionssystemet som helhet. Genom att kombinera olika perspektiv och tekniker genererar projektet innovativa lösningar bom bidrar till att industrin snabbt ska kunna klara ett kommande teknikskifte.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra inom följande områden: -Miljö- och klimateffekter kopplat till såväl globala aspekter som lokal miljö. -Kontinuerlig innovations-förmåga och utveckling kopplat till elektriska drivlinor. -Upprättande av en innovationsmiljö -Förutsättningar för etablering av nya företag i Sverige -Arbetstillfällen kopplat till ny hållbar produktion -Säkerställa långsiktig hållbar internationell konkurrenskraft baserat på rätt kompetens -Attrahera nya investeringar -Framtida forskningsriktningar

Planerat upplägg och genomförande

Projektkonsortiet kommer att samverka inom Assar Industrial Innovation Arena. Genom kontinuerlig coachning i agil utveckling kombinerat med rekonfigurerbara lösningar och virtuell utveckling ska kosortiet snabbt generera lösningar. Projektets arbetspaket ligger till stor del parallellt men tydliga leveranser av teknologi med därtill kopplade milstolpar gör att den kompakta tidplanen kan föjas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.