Nanotrådsbaserade UV-LEDs för vattenrening

Diarienummer
Koordinator QuNano AB - QuNano
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

QuNano AB och forskare på nmC@LU vid Lunds Universitet har etablerat de första stegen av en ny teknik att framställa högkristallin aluminiumgalliumnitrid (AlGaN), ett av de få material som kan användas i ultravioletta lysdioder (UV-LEDs), utanför det synliga området, för vattenrening. Optiska nanostrukturer med ett aluminiuminnehåll på 50 % har uppnåtts, tillräckligt för att tillverka kortvågiga lysdioder ner till 260nm. Tekniken bygger på QuNanos och LUs unika nanotrådsväxt av galliumnitrid, tidigare använd för att skapa teknologin bakom Glo ABs synliga lysdioder.

Resultat och förväntade effekter

Dricksvatten är idag en globalt accelererande bristvara. UV-LEDs erbjuder ett mer mobilt och mer miljövänligt alternativ för vattenrening än de kvicksilverlampor som används idag men måste först bli avsevärt energieffektivare för att kunna fungera som en möjlig ersättning. Den nanotrådsbaserade tillverkningsmetoden, använd i denna forskning, har visats reducera de kristalldefekter i AlGaN som orsakar låg effektivitet i traditionella UV-LEDs. Resultatet medför att nästa steg, att utveckla en hög-kristallin, effektiv, nanotrådsbaserad UV-LED kan påbörjas.

Upplägg och genomförande

En epitaxiell metod för tillverkning nanotrådsbaserade aluminiumgalliumnitrid (AlGaN) har etablerats av QuNano AB. Kompositionsanalys och optisk analys av materialet har genomförts av forskare vid Lunds universitet. Vidare har processer fastställts för att optimera materialutveckling och vidare utveckling av UV-LEDs-komponenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.