Nanoteknologi för näringslivet

Diarienummer 2016-05373
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden Holding AB - RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stimulera intresset hos näringslivet för nanoteknik genom att genomföra en s k AIMday, ett matchmaking koncept utvecklat av Uppsala Innovation. AIMday genomfördes 27 september i Uppsala i anslutning till NanoForum 2017 som genomfördes dagen innan. Som resultat av vår AIM day genomfördes 9 workshops med företag och forskare och ledde till 5 förstudier baserat på de diskussioner som fördes.

Resultat och förväntade effekter

Vid AIMday identifierades underlag för 5 förstudier. Dessa kommer att genomföres under första halvåret 2018 och har goda förutsättningar att leda till förbättrings- och utvecklingsprojekt hos deltagande företag. Responsen från företagsrepresentanterna var mycket positiv. Att de nio frågeställningarna ledde till fem förstudier tyder också på att match-makingen fungerat bra.

Upplägg och genomförande

Företag kända framförallt av RISE kontaktades och frågeställningar identifierades. Denna del var den mest resurskrävande. Dessa frågeställningar matades in i den databas som är kopplat till AIMday och forskare inbjöds att uttrycka intresse för frågeställningarna. Genom det matchmaking-verktyg som hör till AIMday kunde frågeställningar och forskare optimeras. Under AIMday genomfördes 9 seminarier med företagsrepresentanter och forskare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.