Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nanoteknologi för näringslivet

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden Holding AB - RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stimulera intresset hos näringslivet för nanoteknik genom att genomföra en s k AIMday, ett matchmaking koncept utvecklat av Uppsala Innovation. AIMday genomfördes 27 september i Uppsala i anslutning till NanoForum 2017 som genomfördes dagen innan. Som resultat av vår AIM day genomfördes 9 workshops med företag och forskare och ledde till 5 förstudier baserat på de diskussioner som fördes.

Resultat och förväntade effekter

Vid AIMday identifierades underlag för 5 förstudier. Dessa kommer att genomföres under första halvåret 2018 och har goda förutsättningar att leda till förbättrings- och utvecklingsprojekt hos deltagande företag. Responsen från företagsrepresentanterna var mycket positiv. Att de nio frågeställningarna ledde till fem förstudier tyder också på att match-makingen fungerat bra.

Upplägg och genomförande

Företag kända framförallt av RISE kontaktades och frågeställningar identifierades. Denna del var den mest resurskrävande. Dessa frågeställningar matades in i den databas som är kopplat till AIMday och forskare inbjöds att uttrycka intresse för frågeställningarna. Genom det matchmaking-verktyg som hör till AIMday kunde frågeställningar och forskare optimeras. Under AIMday genomfördes 9 seminarier med företagsrepresentanter och forskare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05373

Statistik för sidan