Nålförar-Hybrid

Diarienummer
Koordinator Techmentum AB - Techmentum
Bidrag från Vinnova 1 103 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att verifiera ett nytt patenterat kirurgiskt instrument. Under projektets gång har vi utfört prototyp-framställning, marknadsundersökningar, CE märkning och samarbetat med ledande aktörer inom branschen.

Resultat och förväntade effekter

Tack vare stöd från Vinnova står vi starka i kommande samarbete med aktörer inom branschen då vi har ett instrument med verifierade fördelar, god kännedom om marknaden och starkt IP skydd.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har vi stött på flera hinder som försenat oss avsevärt, dessa hinder har vi kunnat passera och samtidigt erhållit värdefull kunskap och erfarenhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.