Multiplex metodik för analys av cell-baserad cancer biomarkörer

Diarienummer 2014-05669
Koordinator Karolinska Institutet - Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat