SMF GHz: Multiple Output Antenna Array for ELEMENT

Diarienummer 2017-03512
Koordinator QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB - QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Utveckla ett kretskort med antenner och förutsättningar för att montera den sändarkrets som kommer att utvecklats i ELEMENT-projektet. Det blir en plattform för att utföra forskning inom MIMO-signalbehandling och linjärisering av PA.

Förväntade effekter och resultat

Att ELEMENT projektet kan testa sina kretsar i en användbar tillämpning. Att QRT utvecklar sina kunskap och förmåga att designa antenner med kostnadseffektiva metoder. Att i samarbetet lära känna doktoranderna för att eventuellt erbjuda anställning vid QRT.

Planerat upplägg och genomförande

Det slutgiltiga kretskortet tas fram genom att successivt utveckla, producera och verifiera delmängder av det slutgiltiga kretskortet. Inledningsvis används ett tidigare utvecklad SiGe sändarkrets för att testa antennkortet. Senare skall ELEMENTs CMOS-krets användas. år1: Konstruera delar av komplett kort och skicka till produktion år2: Verifiera testkorten och konstruera första kompletta SiGe-kortet år3: Verifiera komplett kort. Konstruera komplett kort med CMOSkrets. år4: Verifiera komplett kort med CMOSkrets. år5: Systemtest med signalbehandling av komplett MOOA.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.