Multipel applicering och torkning av barriärfilm

Diarienummer 2015-01999
Koordinator UMV Coating Systems Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 287 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Pilotanläggningen är nu en forskningsresurs/demonstrator med möjlighet till flerskiktsapplicering vilket ger bästa förutsättningar för att utveckla recept och kombinationer som ger önskade barriäregenskaper. Anläggningen ger möjlighet till djupgående forskning gällande torkningsprocessen och är viktig för att implementera resultaten praktiskt. Viktig forskning har bedrivits för att ta fram bestrykningsteknik som med god processbarhet ger bra täckning i tunna lager. Pilotanläggningen har genom projektet kommit i fokus för fortsatt FoU om barriärer på papper för förpackningsändamål.

Resultat och förväntade effekter

Baserat på forskningen som skett inom ramen för projektet, kommer 3 projekt att ha slutförts innan slutet av 2017, där recirkulerbara förpackningsprodukter produceras och finns/görs tillgängliga för marknaden. Pilotanläggningen är nu i stort sett fullbokad tre månader framåt med barriärforskning som huvudsakligt tema. Föredrag har hållits på Aticelca - Italien, VAPA Millvision - Holland. Föredrag har accepteras och kommer att hållas på Papercon - USA 2017 och PTS Coating Symposium - Tyskland 2017.

Upplägg och genomförande

Forskningsresultat rörande bestrykningstekniken implementerades och gjordes tillgängliga i pilotanläggningen. Pilotanläggningen försågs med två bestrykningsenheter, vilka kan köras i serie. Tekniken förbättrades i steg alltefter kunskap utvecklades. Intressenterna i projektet genomförde FoU-projekt för framtagning av miljömässiga barriärprodukter, vilket i tre fall ledde till implementering. Forskning inom barriär och torkning genomfördes, vilket ligger till grund för föredrag som genomförts och kommer att genomföras i Italien, Holland, Tyskland och USA.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.