Multimodal Biometri för Forensik

Diarienummer 2018-00767
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Målet är att förnya samarbetet mellan KTH och NFC. NFC kommer att vinna på att få avancerad forskning om biometri och KTHs professor vinner på att exponera artificiell intelligens till verkliga problem. Syftet är att studera hur man kan utveckla multimodala personidentifieringsverktyg baserade på integrerade information från människornas kropp, nämligen ansiktet iris och fingeravtryck, som kommer att prestera betydligt bättre än de existerande i svenska kriminalteknik. Verktygen ska även utvecklas för att förbättra identifiering av de misstänkta i videoövervaknings videor.

Förväntade effekter och resultat

En tydlig bild av befintliga och framtida utmaningar för personidentifiering i videoövervakning. En omfattande sammanfattning av båda vad som gjorts och avancerad personidentifieringsmetoder inom videoövervakning Kritiska recensioner om relaterade informationskällor. En god vetenskaplig grund kommer att etableras för att identifiera multimodal person. En teknisk vägkorta för att utveckla multimodala personidentifieringsmetoder till kriminaltekniska verktyg. En konkret handlingsplan, inklusive nästa steg, viktiga forskningsfrågor och aktiviteter.

Planerat upplägg och genomförande

Prof. Haibo Li kommer att arbeta på projektet i NFC i tre månader tillsammans med Dr Peter Bergström och hans forskningsgrupp i NFC. Ett gemensamt projektteam med representanter från NFC och KTH kommer att inrättas. Två workshopar planeras under projektperioden om multimodal biometri, etisk och integritet, med målet att locka både forskare från KTH och andra universitet samt rättsmedicinska forskare och säkerhetsutövare från NFC.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.