MTWeek, Almedalen, Vitalis, MTD 2018

Diarienummer 2018-00126
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Medtech4health
Bidrag från Vinnova 778 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

För att Medtech4Health ska uppfylla effektmålen krävs att vårdens upptag av medicinteknik blir snabbare. Därför driver programmet påverkansprojekt, arbetar med att skapa mötesplatser och lyfta fram resultatet av de medtechprojekt som fått finansiering via utlysningar. Exempelvis under Vitalis, MedTech Week, Almedalen samt Medicinteknikdagarna. Dessa event stärker också sammanhållningen internt och med viktiga samarbetspartners.

Resultat och förväntade effekter

Arbete med att förändra attityder via informationsspridning och genom att skapa mötesplatser är långsiktiga investeringar. Utifrån självrannsakan bedömer vi att de olika eventen generellt varit väl genomförda och bidragit till att stärka vårt varumärke. Det är något som programmet har nytta av i många sammanhang. Vårt arbete med extern kommunikation fick goda vitsord i den externa treårsutvärderingen av finansiärerna.

Upplägg och genomförande

Olika projektgrupper har genomfört de olika del-eventen på sedvanligt sätt: planering, genomförande och självanalys. Ibland har själva teamarbetet i projektgruppen varit den största vinsten. Samtliga event har dokumenterats i ord och bild på vår webbsajt.

Externa länkar

På Medtech4Healths webbsajt samlar vi konferensreferat och bilder från olika event.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.