MTWeek, Almedalen, Vitalis, MTD 2018

Diarienummer 2018-00126
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Medtech4health
Bidrag från Vinnova 778 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

För att Medtech4Health ska uppfylla sina mål behöver vi påverka vårdens upptag av medicinteknik, förbättra innovationssystemet och stärka branschens rykte. Därför driver vi kontinuerligt ett antal kommunikativa projekt. Detta arbete pågår kontinuerligt men vi har ett antal specialsatsningar under Vitalis, MedTech Week, Almedalen samt under Medicinteknikdagarna. Dessa event riktar sig till delvis olika målgrupper och har delvis olika inriktning men ingår alla i en större helhet.

Förväntade effekter och resultat

De övergripande målen för dessa aktiviteter är att: Bibehålla och stärka en positiv attityd till medicinteknik och dess möjligheter att hjälpa människor bland våra målgrupper. Lyfta fram goda exempel, särskilt från de projekt som fått finansiering från Medtech4Health. Stärka banden mellan olika delar av branschen genom att skapa mötesplatser för kunskapsutbyte.

Planerat upplägg och genomförande

MedTech Week: tillsammans med våra regionala noder lyfta fram resultatet av ett antal medicintekniska projekt som fått finansiering och sprida dessa. Vitalis: tillsammans med Swedish Medtech och MTF arrangera en AI-dag under Vitalis. Almedalen: aktiviteter tillsammans med SweLife, Swedish Medtech och MTF för att skapa mötesplatser för samverkan inom trippelhelix. Medicinteknikdagarna: låta finansierade projekt visa upp sig för en publik från bland annat vård och omsorg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.