MT4H Internationalisering

Diarienummer 2018-04820
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Biomedical Engineering and Health Systems
Bidrag från Vinnova 1 708 999 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Genom projektet kommer MedTech 4 Health att vidareutveckla sitt stöd för internationalisering av innovativ svensk medicinteknik gällande såväl forskning som företagande. Med utgångspunkt i analys av den nuvarande projektportföljens utmaningar och kartläggning av fungerande best-practice för internationalisering kommer även ett antal organisationer/verksamheter att väljas ut och stödjas.

Förväntade effekter och resultat

Genom projektet ska forskare och företag få relevant anpassat stöd för att minska risker, tid och kostnader för internationell spridning av svensk innovativ medicinteknik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs uppdelat i tre arbetspaket - Kartläggning och behovsinventering - Utveckling av internationaliseringsstöd för projekt/bolag och forskning - Kapitalanskaffning och stöd för matchning med internationella investerare

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.