Motion Display Scandinavia AB - GAP 2016

Diarienummer 2016-02869
Koordinator MOTION DISPLAY SCANDINAVIA AB
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Rekommendationer och slutsatser stärker ytterligare den satsning som bolaget gör på den amerikanska marknaden.

Resultat och förväntade effekter

I korthet säger studien att våra produkter svarar mot ett stort behov och man rekommenderar starkt en större satsning på den amerikanska marknaden. Vi rekommenderas att fortsätta försäljningsarbetet mot leverantörer för marknadsföring i Walmartbutiker men inte minst att i nästa steg sikta mot leverantörer för marknadsföring bl.a. i närbutiker, s.k. "convenience stores". Enbart i USA finns det 154 000 sådana butiker. Ett annat område som lyfts fram är nyhetslanseringar. Per produkt räknat är det här som den större delen av marknadsföringsbudgeten läggs.

Upplägg och genomförande

Mer än 2 000 timmar har lagts ner och över 150 personer i ledande befattningar inom relevanta områden har intervjuats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.