Mötesprojekt Framidens Skola

Diarienummer 2013-05158
Koordinator Innospired - We Have Company
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom ramen för projektet har förberedelser för ansökan till Mötesprojekt Framtidens skola genomförts. Genom en marknadsundersökning förfinades hypotesen om testmarknaden och presumtiva mötesdeltagare identifierades. Ett värdeerbjudande testades mot ett urval entreprenörer och behovsidentifierare. Det slogs fast att intresse finns för att ett Mötesprojekt genomförs, vilket låg till grund för beslutet att söka stöd för detta i nästa steg. Det slogs också fast att fokus bör ligga på innovation inom digitala verktyg för inlärning och undervisning i åldersgruppen 12-18 år.

Resultat och förväntade effekter

En lista på ca 100 företag togs fram. Målgruppen smalnades ner till företag inom IT/digitala verktyg. En lista över relevanta behovsidentifierare upprättades, baserad på våra privata och professionella nätverk, samt sökning i sociala medier och andra forum. Värdeerbjudande för företag och behovsidentifierare togs fram. Ett preliminärt datum samt modell för mötesprojektets dagordning och processer togs fram. Avtal upprättades i samråd med jurist. Uppsökande över mejl, telefon och möten enligt de listor som upprättats. En preliminär lista över presumtiva deltagare togs fram.

Upplägg och genomförande

- Vartefter vi utforskade företagen fick vi inspiration till nya sätt att tänka kring marknaden och dess aktörer. - Att förklara projektets mål, syfte och upplägg på ett enkelt sätt för entreprenörer är en utmaning, och omfattande kontakt krävs för att tydliggöra fördelarna med att delta. Presentationerna testades på olika personer, och vidareutvecklades utifrån det. - Intresset är stort bland behovsidentifierarna. - Teamets förförståelse av de två deltagargrupperna var mycket användbar under förberedelserna, inte minst i upprättande av workshopprocessen.

Externa länkar

The website of the organization who will prepare the project.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.