Möte UK inför Eureka

Diarienummer 2016-01062
Koordinator ANVA POLYTECH AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid mars 2016 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017