Mot underhållsfria batterier - korrosionsresistenta, katalytiskt aktiva multikomponentbeläggningar

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Deparment of Physics, Chemistry and Biology
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling - 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genomföra en förstudie rörande design av katalytiskt aktiva, korrosionsbeständiga multikomponentbeläggningar för att minska underhållsbehovet hos batterier. Studier rörande tillväxt av multikomponentfilmer med komplex sammansättning har utförts. Bildandet av katalytiskt aktiva element elektrokemiskt och den aktiva filmens korrosionsbeständighet har studerats i detalj. Dock återstår steg för att uppnå projektmålet rörande korrosionsbeständighet och elektrokatalytiska aktivitet hos multikomponentfilmer.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att det är möjligt att växa enkel- och multikomponentbeläggningar som kan användas för katalytiska reaktioner. Projektets mål uppfylldes delvis, men ytterligare studier är nödvändiga för att utvärdera den katalytiska aktiviteten och korrosionsbeständigheten hos multikomponentfilmerna i detalj. Projektet har givit förståelse för den katalytiska aktiviteten hos enskilda element och hur dessa omvandlas från metall till oxid då de utsätts för en elektrolyt vilket är av yttersta vikt för fortsatta studier.

Upplägg och genomförande

Projektet initierade ett samarbete mellan Linköpings universitet (LiU) och RISE KIMAB. Inom projektet har både enkel- och multikomponentbeläggningar utvecklats. Filmerna har växts och dess struktur karaktäriserats vid LiU, och dess korrosionsbeständighet och katalytiska aktivitet har analyserats vid RISE. Upplägget har fungerat mycket bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 januari 2020

Diarienummer 2018-04291

Statistik för sidan