Mot underhållsfria batterier - korrosionsresistenta, katalytiskt aktiva multikomponentbeläggningar

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Deparment of Physics, Chemistry and Biology
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling - 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en ny typ av korrosionsresistenta, katalytiskt aktiva multikomponentbeläggningar som ska användas i industriella batterier. Målet är att designa en beläggning som kan fungera som katalysator för att rekombinera vät- och syrgas till vatten inuti en battericell och även skalas upp i industriell miljö. Detta skulle minimera underhållsbehovet och öka livslängden hos industriella batterier.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är startpunkten för användandet av multikomponentbeläggningar med kombinerad korrosionsresistans och katalytisk aktivitet. Ett lyckat projekt kommer att lägga grunden för större satsningar där fler materialsystem kan undersökas och ge fundamental förståelse för beläggningarnas egenskaper och prestanda. I förlängningen kan resultaten användas till att tillverka underhållsfria batterier med en livslängd på > 20 år som kan användas som energikälla i otillgängliga miljöer.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet ska multikomponentbeläggningar med varierande sammansättning beläggas med PVD på substrat. Beläggningarnas sammansättning och mikrostruktur kommer att studeras och även kontaktytan mellan substrat och beläggning analyseras med bland annat elektronmikroskopi och spektroskopiska metoder. Beläggningarnas korrosionsresistens kommer att testas i batterielektrolyt och den katalytiska reaktionen studeras med ir-spektroskopi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.