MOSAIK: Möten, Omvärld, Samförstånd, Insikt, Kommunikation

Diarienummer 2014-03766
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 786 929 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

På läromedelsmarknaden finns redan gott om appar som lär ut matematik eller svenska, men endast ett litet fåtal som syftar till att lära ut medkänsla och förståelse, detta trots att LGR11 har ett flertal punkter och mål som syftar till detta. Vårt projekt hade två mål. För det första att bemöta denna brist med två stycken appar att användas i skolan på olika stadier. För det andra att den användarcentrerade utvecklingen av dessa kan ses som två fallstudier utfallet av projektet var inte bara apparna som sådana utan även ökad kunskap om hur man designar lärandeappar för skolan.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit två appar. Den första, BildTrean, bygger på att elever har varsin likadan uppsättning bilder och ur den väljer bilder i relation till ett givet ämne. Appen uppmuntrar till diskussion kring hur vi alla ser saker på olika sätt, och ökad förståelse för hur andra tänker. Den andra, BildVännen, fungerar ungefär som att ha en hemlig brevvän. Deltagare skickar uppdrag till varandra och svarar med hjälp av fotografier. Appen uppmuntrar till inlevelse och funderingar kring den andra personen. Vem är hen, egentligen?

Upplägg och genomförande

Apparna utvecklades med en iterativ användarcentrerad designprocess. Totalt deltog ca 120 elever från sex olika klasser och fyra olika skolor i 11 olika workshops, diskussioner och användartester. Vi hade två grundkoncept till att börja med, men eleverna bidrog inte bara med idéer kring förbättringar och förändringar utan gav oss också värdefulla insikter i hur barn ser på, och relaterar till, bilder och fotograferande. Vi planerar dessutom vidare studier för att kunna tillhandahålla lärarhandledningar och mer konkreta exempel på lärande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.