Modulus på ITEA3 PO days

Diarienummer 2016-03862
Koordinator SICS NORTH SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att medverkade i ITEA3 PO days i Paris 13-14 september for att beskriva var projektide och hitta bra partners fran ett fatal bra lander. Syftet var ocksa att battre forsta forutsattningarna for ett ITEA3 projekt. I nuvarande konsortium finns en grupp Svenska foretag som Ericsson, Tieto, Hi5, Swegon. Malet med projektet var att fa bra forutsattningar for en ITEA3 projektansokan. Både syfte och mål är uppfyllda med projektet.

Resultat och förväntade effekter

Frankrike är utanför bilden just nu. De får inte finansiering. Spanien visar sig vara ett spännande alternativ. De finska samarbetet har blivit starkare. Säkerhet är ett område som kommer att läggas till projektet. Vi har hittat fler Finska partners och en spansk partner iREC som skulle jobba på ett eget konsortium.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att medverka i ITEA3 PO days i Paris 13-14 september for att beskriva var projektide och hitta bra partners. Det är genomfört precis enligt plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.