Modulbaserat fendersystem för industrihamnar

Diarienummer 2013-03504
Koordinator AKTIEBOLAGET HALMSTADS GUMMIFABRIK
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har uppfyllt målet att utveckla och testa ett modult fendersystem. Fendersystemet har suttit på plats i 5 månader i Halmstad hamn och utfallet har varit mycket bra. Vi har inlett arbetet med att utveckla säljkanaler. Vi har fått mycket kunskap om både de tekniska och de kommersiella aspekterna runt fendermarknaden. Vi har anställt en Produktutvecklare och skapat en Avdelning för Produktutveckling. Denna avdelning har en central roll i utvecklingen av fendersystemet och den har redan gjort positiva avtryck på produktutveckling inom våra andra affärsområden.

Resultat och förväntade effekter

Vi arrangerade ett event i maj 2015 för att lansera fendern och det resulterade i att två hamnar nu har visat ett konkret intresse för vårt fendersystem. Vi har fått en förfrågan på fendersystem till en ny kaj som ska byggas. Eventet på vilket vi lanserade fendersystemet gav också HGF positiv publicitet och lyfte fram oss som ett innovativt företag. Andra kunder inom andra Affärsområden har gett oss positiv feedback på att vi nu har en avdelning för Produktutveckling.

Upplägg och genomförande

Det var en svår och tidskrävande uppgift att konstruera alla de olika delarna av fendersystemet. Vi var tvungna att jobba hårt för att få kunskap om de olika aspekterna. Därför blev det många loopar med konstruktion och FEM analys på den första av de två gummidelarna. Vi håller nu på med konstruktionen av den andra gummidelen och den har gått betydligt fortare. De andra delarna av projektplanen fungerade mycket bra och samarbetet med våra externa partners har varit bra. Det var speciellt viktigt att få installera fendersystemet i hamn så att vi kunde testa det i verkliga förhållanden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.