Modulärt hallsystem i komposit

Diarienummer 2015-01486
Koordinator Mobile Composite Solutions Sweden AB - Karlstad Innovation Park
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Kartläggning av normer för komposithangarer. Rapport av SP vilka normer som MCS produkt kommer att omfattas av i olika tillämpningar samt förslag på lämpliga tester som SP kan bistå med för MCS utveckling. Diskussion om hur nanoteknologi kan föras in i MCS produkt.

Resultat och förväntade effekter

Rapport från SP som ger riktlinjer för MCSs vidareutveckling av sitt produktkoncept, mobilt självbärande hallsystem i komposit. Förslag på lämpliga prover för att möta olika krav från myndigheter, olika marknader och kunder. ökad kunskap hos MCS angående normer och prover/tester. Förslag att kontakta SP expert på Göteborgskontoret om forskar på nanolera. Vi kommer att ta kontakt för att höra om möjlighet att få material för prover för senare projekt.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget har gett förväntat resultat. MCS kan gå vidare med utvecklingen av sitt produktkoncept.

Externa länkar

www.mcss.nu

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.