Modellering av resvägar i anrops- och tidtabellstrafik

Diarienummer 2012-04244
Koordinator LOGISTIKCENTRUM GÖTEBORG AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet innebär att författa delar av lärobok ´Modelling Transit Passenger Flows in the Era of ITS´ inom ramen för ett EU-samarbete. Delarna behandlar olika former av anropstrafik och modellering av resvägar i anropstrafik kombinerad med linjetrafik.

Resultat och förväntade effekter

Alla kapitlen i läroboken föreligger i kompletta manus inklusive figurer och referenser. Slutredigering utförs av bokens redaktör som också förhandlar med utgivande förlag.

Upplägg och genomförande

Den beskrivande delen ´Forms of Public Transport´ innefattar beskrivningar av olika former av anropstrafik såsom Dial-a-Bus, Färdtjänst, Flexlinjer, Taxi, spårtaxi och självkörande poolbilar. Modelleringskapitlet beskriver metoder och algoritmer för ruttplanering, tomvagnshantering och kombinerade vägval i blandade trafiknät.

Externa länkar

Websida för EU COST Action TU1004 ´TransITS´

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.