MobiSep Bedding - lösningen för morgondagens mjölkgårdar

Diarienummer 2015-05218
Koordinator Agrilogik AB
Bidrag från Vinnova 493 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektets syfte var att identifiera och implementera, samt testa och verifiera, en metod för att sanera den mobila gödselseparatorn. Det övergripande målet var att säkerställa en effektiv och praktiskt tillämpbar metod för att sanera separatorn i fält efter varje leverans.

Resultat och förväntade effekter

Även om det återstår en del förbättringar för att underlätta sanering i fält, kan projektet anses avslutat med lyckade resultat. Genom att sanera separatorns inre ytor med luftvärme och anläggningens yttre ytor med kemisk desinficering uppnås en saneringsgrad som är långt högre än branschens standard och samtidigt möjlig att göra i fält. Effekten av detta blir att mobil gödselseparering nu är möjlig att genomföra, vilket innebär att konceptet kan spridas till svenska mjölkgårdar som är i starkt behov av kostnadsbesparingar.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i fyra arbetspaket - identifiering av saneringsmetoder, implementering av de mest lovande metoderna, egna fälttester samt extern verifiering. Det gick relativt fort att identifiera möjliga saneringsmetoder. Att implementera metoderna i gödselseparatorn tog dock längre tid än väntat, och våra egna tester resulterade i nya förändringar som suddade ut gränserna mellan dessa två faser. Detta försenade projektet med en månad. Den externa verifieringen gjordes sedan mestadels internt, dock med externt rådgivande, eftersom saneringsgraden är så hög.

Externa länkar

https://www.agrilogik.se/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.