Mobilitet i MATFLEX Masterkursutveckling

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Produktion2030 stöd till mobilitet inom forsknings- och innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

Projektets syfte var att skapa långvarigt samarbete mellan Chalmers, Swerea IVF och Modul-System. Ett viktigt delmål var att sprida kunskap framtagen i MATFLEX i en vidare krets, speciellt hos studenter på Chalmers och till personal på det deltagande företaget Modul-System. Målen har uppfyllts, i och med att kunskap överförts och samarbeten fortskrider.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat följande resultat 1)Ett projektarbete har bedrivits mellan Chalmers och Modul-system. Vidare har personal från Modul-system deltagit i en plåtformningsskurs, där vissa delar av materialet hämtats från en nyframtagen Masterskurs vid Chalmers (via annat projekt i Utbildningsdelen av Produktion 2030). Teknikspridning om projektet på Elmia Subcontractor 2016, Internseminarium på Chalmers samt föredrag på Roll Forming Colloquium i Darmstadt.

Upplägg och genomförande

1)Projektledaren i MATFLEX, Boel Wadman, har varit stationerad på Chalmersinstitutionen för Material och tillverkningsteknik under sammanlagt 20 dagar under projektperioden, och har där samt på annan ort arbetat med att överföra kunskap från projektet till personal och studenter på Chalmers, främst inom hennes specialområde plåtformning. Kunskapsöverföring har skett via arbete i Institutionsrådet, handledning av projektarbetare, utveckling av industriell kurs, samt föredrag på Chalmers, Elmia och på konferenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03870

Statistik för sidan