Mobilitet for tillväxt inom medicinsk teknik: Punktvis och avbildande optisk spektroskopi

Diarienummer 2015-01503
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2015-03-17

Syfte och mål

Projektet syftar till att bygga upp ett långsiktigt samarbete inom bildgivande optisk spektroskopi med Beckman Laser Institute and Medical Clinic (BLIMC), Irvine, CA, USA. Jag har studerat deras innovativa teknik utnyttjande strukturerad belysning. Genom att belysa en vävnad med ett sinusformat mönster med varierande spatiell frekvens kan vävnadens optiska egenskaper och därmed dess innehåll såsom blodmängd och syresättning skattas. Jag har nu utvecklat ett sådant system med hård- och mjukvara för fortsatt forskning vid Linköpings Universitet i samarbete med BLIMC.

Resultat och förväntade effekter

Bildgivande spektroskopi som flexibelt kan växla mellan strukturerad belysning och konstant belysning (LiU teknik), kan användas vid humana mätningar t ex huden hos friska personer samt vid flertalet sjukdomstillstånd. Metoderna kan användas komplementärt och medge både mera noggranna mätningar samt också mätningar av snabba dynamiska förlopp. Genom att bygga upp ett långsiktigt samarbete kan båda parters styrkor och erfarenheter tillvaratas.

Upplägg och genomförande

Jag har under 2016 varit en del av forskningsgruppen inom bildgivande spektroskopi på BLIMC och då deltagit i seminarier och gruppmöten, satt upp egna studier och jobbat i labbet i samarbete med övriga gruppmedlemmar. Genom att tillbringa mycket tid med gruppen har jag lärt mig av deras teknik och erbjudit mina kunskaper. Relationerna som byggts har lett till att jag fått hjälp i att sätta upp ett eget system med hård- och mjukvara. Detta har även inneburit arbete för andra i min grupp på LiU. Min forskargrupp har besökt BLIMC i olika omgångar för erfarenhetsutbyte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.