Mobile Stagery 2013

Diarienummer 2012-04436
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta F&U-projekt inom innovativ kultur och ´presence design´ har som främsta mål haft att utveckla och föra nya metoder och arbetssätt till marknaden för att stödja utvecklingen av svensk scenkonst inom områdena teater, opera, cirkus och dans. Projektet har under perioden utvecklat och implementerat komponenter i full skala, samt har utvecklat en terminologi för att beskriva rum inom medierad scenkonst. Detta innebär att producenter och kreatörer kan nå större och nya publikgrupper, och till lägre produktionskostnader än tidigare.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i ett antal dokumenterade och utprövade komponenter för teknikanvändning inom scenkonst. Dessa finns nu på olika sätt tillgängliga för producenter och aktörer. Metoder framtagna används för närvarande också inom undervisning på KTH samt flera av de konstnärliga högskolorna, däribland Operahögskolan och Stockholms Dramatiska Högskola. Via publika föreställningar och presentationer har projektet fått bra uppmärksamhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit förlagt till ´KTH R1 Experimental Performance Space and Presence Lab´, KTHs experimentella scen i den nedlagda reaktorhallen, en forskningskulturhistoriskt unik plats där Sverige forskade sig in i atomåldern, och som nu används som en kreativ mötesplats. Här har projektgruppen under projekttiden utvecklat och testat de olika komponenterna, innan de har driftsatts skarpt i uppsättningar med publik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.