Mobile Life VINN Excellence Centre Phase 4

Diarienummer 2015-03984
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Den övergripande visionen för Mobile Life centret har varit att skapa ett samhälle där lycka, lekfullhet och kreativitet är en realitet i många människors liv. När i stort sett alla produkter vi använder i vår vardag blir uppkopplade och delar data i nätet, utvecklas ett samhälle i dialog med det som kallats Sakernas Internet (IoT). Genom sociologiska, fysiologiska och tekniska perspektiv har vi skapat nya verktyg, infrastrukturer och ramverk för att designa och utvärdera IoT-tjänster med fokus på lekfullhet och kreativitet.

Resultat och förväntade effekter

Ett konsument-orienterad IoT-samälle är idag en verklighet, men ofta har digitaliseringen skapat konflikter, orättvisor och ojämlikhet. Vår målsättning blev att motverka den negativa utvecklingen genom att istället skapa en positiv vision där tekniken leder till disruptioner som ökar engagemang, kreativitet och njutning för alla. Vi extraherade krav och villkor som måste vara uppfyllda för att vi ska nå dit. Notera att engagement också betyder inkludering - många måste kunna och få delta, vara kreatörer, engagerade i politiska och medborgerliga aktioner.

Upplägg och genomförande

Under centrets sista period fokuserade forskningsprojekten på ämnen såsom: mode, kroppsligt/somatisk estetiskt engagemang, live video som medium för naturupplevelser, data-politik, och ett övergripande projekt som fokuserade på disruptioner. Vart och ett av projekten skapade en eller flera tjänster/artefakter som illustrerade och i sin förlängning realiserade vår vision. Vi skapade också två "design fictions" som fångade vår bild av kommande disruptioner: en framtida IKEA-katalog och en beskrivning av Stockholm som den smartaste staden i världen år 2040.

Externa länkar

www.mobilelifecentre.org

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.