Minskade utsläpp av växthusgaser genom utfasning av HFC/HFA i astma inhalatorer.

Diarienummer 2017-03923
Koordinator Aer Beatha AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Övergripande mål är att utveckla teknologi för astmautrustning och sälja på licens till läkemedelsföretag. Teknologin förväntas generera astmaprodukter till lägre kostnad. Ytterligare fördel med vald teknologi är en betydande minskning i miljöpåverkan jämfört med dagens produkter. Vi har påbörjat att involvera strategiska partners. Den sökta finansieringen har täckt kostnader relaterat till utveckling och anpassning av metodik för mätning av partikelmängd samt storleksfördelning genom tillämpning av on-line state of the art teknik för emissioner och partikelmätningar.

Resultat och förväntade effekter

Resultat visar att koldioxid kan användas som drivgas istället for HFA134a och att prototypen generar aerosol partiklar med ratt storleks fördelning for att kunna anvandas i planerade applikationer. Vi kommer att använda projektdata for att visa att konceptet fungerar i den fortsatta dialogen med läkemedelsindustrin.

Upplägg och genomförande

IVL har varit en nyckel partner i testfasen och utfört teknisk provning genom framtagning av testprotokoll, provning enligt testprotokoll samt jämförelse av data framtagen med hjälp av standard metod (Anderson Cascade Impactor) och (laser aerosol spectrometer) med syftet att ta fram en snabbare online metod för karaktärisering av storleksfördelning. Fortsatt arbete planeras involvera representanter från läkemedelsindustrin samt att vidareutveckla och lansera en passande pappers spacer som passar till både dagens inhalatorer och till den HCF-fria inhalatorn.

Externa länkar

Aer Beatha AB utvecklar produkter där användarvänlighet, högt läkemedelsutbyte och miljöhänsyn står i fokus.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.