Minskad personalbrist & lägre kostnader för övertid och bemanning inom vården

Diarienummer
Koordinator Gapstaff AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Projektet har varit lyckat med resultat över förväntan: 1. Behov och efterfrågan har bekräftats - Genom att effektivisera bemanningsprocessen bidrar Gapstaff till en bättre arbetsmiljö för personalen och mindre administration för verksamheterna. 2. Nya användningsområden har identifierats. - Gapstaff har potential att vara relevant för i princip samtliga verksamhetstyper inom vården. 3. Vägen framåt för Gapstaff är tydligare. - Affärsmodell och “go-to-market” strategi har konkretiserats. Nästa steg är att validera skalbarhet.

Resultat och förväntade effekter

Samtliga uppsatta mål har uppnåtts: 1. Pilotprojekt har genomförts med goda resultat. Pilotprojekten har gett ökad förståelse och praktiskt "know-how" för hur vår tjänst bäst bidrar med värde till verksamheterna. 2. Utifrån användarfeedback har förbättringar implementerats. - Förbättringar som gör vår tjänst mer användarvänlig och fokuserad på rätt saker. 3. Tjänsten har förberetts för kommersiell lansering - Nästa steg är att addera fler verksamheter och parallellt börja implementera affärsmodellen.

Upplägg och genomförande

Innan projektet: En testversion av Gapstaff hade utvecklats och var klar att testas. Under projektet: Pilotprojekt genomfördes med utvalda vårdavdelningar som använde Gapstaff i deras dagliga verksamhet. Pilotprojekten gav värdefull användarfeedback och lärdomar om vilka praktiska utmaningar de olika verksamheterna brottas med. Nästa steg: Gapstaff har nu en tjänst vars funktionalitet och användarnytta har bekräftats av de som ska använda den. Nästa steg är att ansluta fler avdelningar och andra typer av verksamheter parallellt med en fortsatt användardriven utveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00750

Statistik för sidan