Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MinKOD; en förstudie för att förstå tonåringa/ungavuxnas med cancers behov:tekniska lösningar som kan möta dessa

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Innovationsplatsen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Projektets mål är att skapa en helt ny modell för sjukvård som möjliggör tidiga och stödjande insatser för bästa möjliga utfall efter vård och behandling för unga vuxna med cancer. Projektet har fokuserat på: 1.lösningar som adresserar ungas behov i ett tilltalande format. 2.att stärka de unga vuxnas känsla av kontroll och autonomi. Öka deras kunskap för att bättre anpassad behandling och bättre efterlevnad under behandling. 3.förbättrad kommunikation för ökad förståelse och följsamhet till behandlingsrekommendationer/instruktioner vilket förbättrar överlevnadsprognosen.

Resultat och förväntade effekter

Förväntad nytta är att stärka de unga vuxna patienternas känsla av följsamhet till behandling, kontroll och autonomi samt öka deras kunskap och stötta de psykosocialt. Behoven är liknande i andra diagnosgrupper som drabbar unga vuxna vilket gör att lösningen blir skalbar. I varje fokusområde och lösning så tänker vi nationellt med möjliggörande för breddinföring. Projektet har identifierat tre områden med möjliga lösningar. 1) digitalt stöd, 2) processer för förbättrad information, 3) målgruppsanpassad information.

Upplägg och genomförande

Stor vikt har lagts vid att förstå tonåringar och unga vuxnas situation under en period av svår sjukdom. Grunden för arbetet har varit att inte gå på potentiella lösningar för tidigt, utan att istället på djupet förstå målgruppens förutsättningar, önskemål, och behov. Utifrån ett antal workshops, intervjuer med friska/sjuka unga vuxna har vi skapat en ökad förståelse för målgruppens behov. En kartläggning av redan befintliga lösningar har också samlats in som inspiration i en lösningsbank för möjlig access när behovskartläggningen nått tillräckligt djup.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03457

Statistik för sidan