Minimum Viable Device - MVD

Diarienummer 2013-05551
Koordinator Mobile Heights AB (svb)
Bidrag från Vinnova 2 993 280 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Projektet har utvecklat och producerat ett dussintal hårdvaru-prototyper (referens design) av Minimum Viable Device (MVD), baserad på teknologin som är mest intressant i industrin idag och som valdes i UDI A (feasibility study). Utifrån detta planerades en mjukvaru-arkitektur som visar möjligheterna för att kunna anpassas i olika industrivertikaler så som: hälsa, transport och logistik. Samtidigt gjordes en demo i form av mjukvara som visar förmågan att hantera en distribuerad moln arkitektur, med MVD som en intelligent gateway mellan sensorer och WEB.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat ett ramverk som består av ett dussintal prototyper i form av hårdvara (referens design) av Minimum Viable Device, samt en öppen mjukvaru-arkitektur, som har testats i olika branscher: mHealth, transport och logistik. m-Health: Ett pilotprojekt med hjärtsviktspatienter har utförts tillsammans med Region Skåne och Sony Mobile. Transport: MVD har använts för att samla in data i samband med ett utvecklar-event (hackathon). Logistik: Vi har levererat en arkitektur lösning, bestående av både hårdvara sensorer och MVD och mjukvara för att analysera viktiga parametrar.

Upplägg och genomförande

Tillsammans med Sony Mobile, Sigma Connectivity, Skånetrafiken, Region Skåne utvecklades och testades MVDs förmåga att processa och samla in data. Datan testades sedan för att se så att den med hjälp av MVD kunde behandlas, skickas till servrar som analyserar, göra statistik och återsända viktig information med hjälp av egna öppna API:er, applikationer samt tjänster som installerades på MVDs mjukvaru-arkitektur, nuvarande baserad på Android operativ system.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.