Mineral Analysis using X-ray Imaging (MAXI)

Diarienummer 2014-01532
Koordinator Orexplore AB
Bidrag från Vinnova 1 323 500 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

ökad effektivitet för analys av prover från gruvindustri och prospektering. Att mäta XRF-signaler från hela provet, att kunna analysera elementkoncentrationer många centimer in i prov för tyngre element tex. ädel- och sällsynta jordartsmetaller, och få en förbättrad spatiell upplösning. Uppfyllelse: Orexplores metod ger en volymanalys: djupare för tyngre grundämnen, grundare för lättare ämnen. Dessutom görs samtidigt detaljerad 3D-tomografisk strukturinformation för borrkärnor tillgänglig för geologen.

Resultat och förväntade effekter

Orexplore har kunnat anpassa metod och teknik till kraven som ställs av gruvindustrin, något som direkt har påverkat en kommande produkt. Används produkten i industrin kommer högre effektivitet i prospektering och gruvdrift att kunna uppnås, vilket leder till bättre utnyttjande av resurser. Samarbetet med Rumänska GIR kommer att resultera i en vetenskaplig artikel. Utökat samarbete har även uppnåtts med både VTT och Advacam.

Upplägg och genomförande

Projektets konsortium bestod av ett bra urval företag och organisationer från flera länder med gruvtradition och industri kopplat till denna. En planering med möten cirkulerande mellan de deltagande organisationerna gav mycket bra insikt i förutsättningarna och kraven hos de deltagande slutanvändarna, samt gav upphov till utmärkta diskussioner och kunskapsutbyte mellan de deltagande företagen och forskningsinstituten.

Externa länkar

Mineral Analysis using X-ray Imaging

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.