Mind of Innovation

Diarienummer 2013-04169
Koordinator Blekinge tekniska högskola - BTH Innovation
Bidrag från Vinnova 458 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi ville förstärka intresse för innovation och kreativa processer i vår egen verksamhet genom att utbilda studenter till innovativa mentorer/ledare i vår egen och annan offentlig verksamhet. De studenter som medverkat har fått upp ett stort intresse till att få fortsätta att kommunicera kring och agera i innovativa processer. Vi har även fått ökat intresse kring upplägget Mind of Innovation, både internt och i andra, både privata och offentliga organsiationer. Målet var att ta fram ett upplägg för en utbildning. Vi har testat den med lyckat resultat, och sett utvecklingspotential.

Resultat och förväntade effekter

Resultat vi vill framhäva är ett stort intresse ibland deltagande studenter att få fördjupa sig inom området innovation och att få agera som förebilder, både internt vid BTH samt i andra offentliga organisationer. Vi har knutit kontakter runt om i Blekinge, både inom offentlig och privat näringsliv, där det finns stort intresse av att få erbjuda våra studenter uppdrag inom innovativt tänk och utveckling. Ett första upplägg på utbildning är framtagen med gott resultat, men där vi också, tillsammans med deltagande studenter, ser möjligheter och behov av utvecklingl.

Upplägg och genomförande

Vi valde att lägga upp projektet som ett samarbetsprojekt med studenter, där de första inspirationsseminarierna togs fram av studenter, genomfördes och även utvärderades utav dem. Stora delar av deltagarna valde att följa med på en internatvistelse med en konkret utbildning i Five Disciplines of Innovation och NABC modellen. Vi uppskattar resultat som mycket lyckat, men ser också stora möjligheter till utveckling av både seminarieverksamheten att erbjuda utbildningar vid BTH samt internatvistelsen. Vi skulle önskat något mer tid att testa i vår egen organisation och annan.

Externa länkar

Dokumentation i form av film En del av tre i seminarieaktiviteterna film Dokumentation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.