Minc/Incubator Q1-Q3 2015

Diarienummer 2015-00187
Koordinator MINC i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Inkubatorprogrammet - bryggfinansiering

Externa länkar

Minc/Incubators hemsida