Minc_Excellens 2015

Diarienummer 2015-03052
Koordinator MINC i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2015-00078-en

Syfte och mål

Minc Inkubation/Excellens

Förväntade effekter och resultat

fortsatt framgångsrik drift av Minc/Incubator

Planerat upplägg och genomförande

stöd till de bolag som antas till Mincs inkubator

Externa länkar

Minc´s website

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.