Miljövänlig våtrumsmodul

Diarienummer 2015-04170
Koordinator BLATRADEN AB - BLÅ TRÅDEN AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syftet har varit att få förtroende för affärsidén att tillverka miljövänliga våtrumsmoduler. Samt att säkerställa att alla tekniska krav kan uppfyllas gällande badrum. Vi har ett bra utfall kopplat till uppfyllelse av dessa syften, eftersom det är ett planeringsprojekt kunde utfallet inte förutspås det har givits i projektet. Baserat på våra resultat väljer vi att gå vidare med planering för experimentell serietillverkning.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntar oss att nästa steg, mot serieproduktion och ekonomisk kontroll, blir en stor utmaning. Men tack vare projektet har vi en bättre bild av vad som ligger framför oss.

Upplägg och genomförande

Projektet var välplanerat men väl ambitiöst avseende tiden. Vissa moment har tagit längre tid än beräknat, t.ex. val av tekniska lösningar som är säljande mot tänkta kunder. Arbetet med affärsmodellen har också hamnat väl sent i projektet detta är förståeligt men inte riktigt professionellt att vi är ingenjörer i första hand har blivit väldigt tydligt. Skall vi dessutom lyckas förvalta det rent affärsmässiga är det tydligt att vi måste söka samarbeten och kompetens utanför det rent tekniska arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.