Miljövänlig produktion av arginin med hjälp av cyanobakterier

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Bidrag från Vinnova 1 399 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en produktionsmetod för aminosyran arginin - ett ämne som utgör huvudingrediensen i ett miljövänligt gödselmedel. Projektets mål är att bygga en pilotanläggning i labskala för att med hjälp av cyanobakterier producera arginin.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade resultaten är dels att konstruera en variant av cyanobakterier med produktionspotential för arginin, dels att lyckas producera arginin med rimlig effektivitet och på så sätt lägga grunden för potentiell industriell produktion av arginin med en ny och miljövänlig metod.

Upplägg och genomförande

Upplägget är att först konstruera cyanobakterier med dramatiskt förhöjd synteshastighet av arginin. Odling av dessa bakterier optimeras sedan i labskala och slutligen studeras produktionspotential av arginin i en pilotanläggning som vi bygger på lab.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.