Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miljövänlig lösningsmedelsfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller från lakningslösningar

Diarienummer
Koordinator Chromafora AB
Bidrag från Vinnova 1 873 167 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Chromafora och MEAB Metallextraktion AB startade ett projekt tillsammans med Vinnova för att ta fram en miljövänlig, lösningsmedelsfri separation av metaller, särskilt de mycket svåra separationerna mellan sällsynta jordartsmetaller. Principen för lösningsmedelsfri separation av sällsynta jordartsmetaller fungerade enligt förväntan och demonstrerades på avfall från lysrör och lågenergilampor, där tekniken framgångsrikt kunde utvinna sällsynta jordartsmetaller. Verksamhetsområdet metallseparationer sysselsätter idag 5 personer heltid hos Chromafora.

Resultat och förväntade effekter

Projektet med Miljövänlig lösningsmedelsfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller från lakningslösningar fungerar enligt förväntan, det finns nu en ny princip med vilken man kan separera sällsynta jordartsmetaller utan stora lösningsmedelsextraktionsanläggningar. De förväntade effekterna av detta är att Chromafora kommer kunna bygga anläggningar som är mindre, mer miljövänliga och som är kapabla att handskas med en stor mängd olika material, exempelvis återvinning inom avfallsindustrin. Arbetet med att implementera tekniken i full skala pågår nu hos Chromafora.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att Chromafora som projektledare och innovationsbolaget bakom idén, tillsammans med material och rådgivning från MEAB Metallextraktion AB skulle skapa en ny teknik för metallseparationer och verifierar denna. Projektet har tekniskt fungerat mycket bra, men har haft en del förseningar då det har varit svårt att få fram den mängden material och den typ av utrustning som krävs för att handskas med svåra material som krossade lysrör i aggressiva vätskor. Men då allt väl kommit på plats så har projektet kunnat uppfylla sina tekniska och affärsmässiga mål över förväntan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02027

Statistik för sidan