Miljöväder - Information om luftföroreningar i ditt närområde

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 3 425 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Vi har nått målet att ta fram hårdvara och mjukvara för att med IoT samla in och visualisera information om luftföroreningar ett Miljöväder i göteborgarnas centrala närområden. Miljöväder har demonstrerats i fält under verkliga förhållanden och uppfyller kraven på TRL 7. Vi har identifierat målgrupper, potentiella partners och kanaler för att kunna ta fram en förfinad lösning. Med lyckat resultat och måluppfyllelse ser vi möjligheterna att ta utvecklings- och spridningsarbetet vidare med ytterligare partners och finansiering för att uppnå största möjliga effekt.

Resultat och förväntade effekter

Åtta sensornoder finns installerade på utvalda ställen i Göteborg och ytterligare fyra finns för utveckling. Plattformen för att samla in och visualisera data är på plats och man kan gå in på miljöväder.se för att ta del av mätningarna. Effekten vi ser är att det för kommuner nu finns stort intresse för tekniken och att analysera datan och paketera med åtgärdsförslag. Kommande spridning och utveckling för reell effekt avseende beteendeförändring hos privatpersoner återstår att fokusera på i nästa steg.

Upplägg och genomförande

Upplägg med fyra arbetspaket och projektgrupp med sju partners har fungerat väl och bidragit till goda resultat och bra spridning. Några av projektpartners hade tidigare jobbat ihop medan andra var nya, vilket gjort arbetet dynamiskt. Inför en fortsättning har vi identifierat inom vilka områden vi behöver stärka upp med kompetens för fortsatt framgång. Resultatet av genomtänkt kommunikation och spridning har skapat nyfikenhet hos aktörer att medverka vilket känns väldigt positivt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02505

Statistik för sidan