Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miljömässigt och ekonomiskt hållbara alternativ till hälsovådliga pläteringsprocesser, SEVSTOPP

Diarienummer
Koordinator RISE KIMAB AB - RISE KIMAB
Bidrag från Vinnova 499 510 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Inom projektet har flertalet alternativa processer utvärderas utifrån teknisk prestanda, toxikologisk risk och ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Genom workshops har förståelsen för olika behov och intressen hos projektparterna ökat och samarbetet mellan parterna har fördjupats.

Resultat och förväntade effekter

Flera tekniker är kommersiellt tillgängliga medan andra är på forskningsstadiet. Ingen teknik kan i dagsläget ersätta alla tillämningar av krom och nickel. Vakuumbaserade beläggningstekniker som PVD och CVD är generellt sett de säkraste teknikerna. De har dock begränsningar vad gäller substratmaterial, geometri och kostnad. Vitbrons som deponeras genom elektrodeponeringsteknik är lovande som ersättning av elektropläterat nickel. Dock används cyanid som stabiliseringsmedel i baden och innovation i form av utveckling av alternativa stabiliseringsmedel behövs därför.

Upplägg och genomförande

Under en första workshop diskuterades behov och intressen hos projektparterna. Utifrån dessa genomfördes en litteraturstudie över tillgängliga tekniker som presenterade vid en andra workshop. Teknikerna utvärderades och rangordnades därefter utifrån deltagarnas synpunkter. Upplägget med workshops möjliggjorde en effektiv och tydlig kommunikation. Litteraturstudien gav en översikt över tillgängliga tekniker och deras styrkor och svagheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00346

Statistik för sidan