Miljömässigt och ekonomiskt hållbara alternativ till hälsovådliga pläteringsprocesser, SEVSTOPP

Diarienummer 2018-00346
Koordinator Swerea KIMAB AB - RISE KIMAB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att utvärdera och införa hållbara och ekonomiska alternativ till hälsovådliga krom- (Cr) och nickel (Ni) ytbeläggningsprocesser för funktionella och dekorativa applikationer inom många branscher som bilindustrin, möbelindustrin, elektronik, VVS, m.fl. I detta projekt utvärderas möjliga alternativen med avseende på tekniska prestanda, ekonomi, hälsa och miljöpåverkan. Utöver de tekniska resultaten kommer projektpartnerna att kunna utvärdera de alternativa processerna utifrån toxikologisk risk och ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av projektet är att minska hälso- och miljöeffekterna i samband med krom- och nickelbaserade ytprocesser och ersätta dem genom renare och miljövänliga processer för dekorativa och funktionella tillämpningar. De förväntade effekterna är att minska relaterade sjukdomar (t.ex. cancer, allergier) och minska påverkan på miljön genom att införa ersättningar för de giftiga och cancerframkallande krom- och nickel föreningarna.

Planerat upplägg och genomförande

Följande upplägg beaktas: -Organisera workshops och arrangera individuella intervjuer med projektpartnerna för att identifiera deras specifika intressen, behov och möjliga lösningar -Litteraturstudier och teknisk övervakning för att identifiera alternativa lösningar både nationellt och internationellt och för att ersätta dagens ytbeläggningsprocesser som innehåller nickel och krom. -Utvärdering av mest intressanta alternativa processer utifrån toxikologisk risk och ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.