Miljöer för simulering och demo av elektromobilitet

Diarienummer 2012-00852
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har identifierat och sammanfatta förutsättningarna för en simuleringsmiljö för utvärdering av utformning och placering av laddinfrastruktur samt effekter av introduktionen av eldrivna fordonen. Fortsatt arbete med en sådan miljö bör ske i projektform med de aktörer som har störst intresse i frågan.

Resultat och förväntade effekter

En sammanfattande slutrapport.

Upplägg och genomförande

Aktörer från fordonsindustrin, akademin, institut och myndigheter har rådfrågats om intressen och behov. Information från rapporter och nätet har sammanställts

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.