Migration, Familj och Fetma: Från bättre förståelse till bättre interventioner

Diarienummer 2011-02159
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - oktober 2011
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie international qualification 2011-10-04

Syfte och mål

Målet med planeringsbidraget var att etablera ett samarbete mellan projektledaren, dr Paulina Nowicka från barnfetmateamet vid KI och the Unit for Biocultural Variation and Obesity (UBVO) vid Univ. of Oxford i Storbritannien. Under besöket i Oxford (4-10/9 2011) diskuterades den planerade forskningen samt vilka aktiviteter kunde skapa förutsättningar för en fortsatt forskarkarriär för projektledaren samt resultera i ett långsiktigt samarbete mellan KI och UBVO. Det fullständiga förslaget för ett 3-årigt samarbete lämnades till VINNOVA för bedömning den 2/10 2011.

Resultat och förväntade effekter

Målet att etablera ett samarbete mellan två forskningsmiljöer uppfylldes och förslaget för ett 3-årigt projekt lämnades till VINNOVA för bedömning den 2/10 2011. Det planerade forskningsprogrammet om sociokulturella drivfaktorer av fetma kommer att ha en stor betydelse för utveckling av innovativa interventioner inom sjukvården och för Dr Nowicka´s karriär.

Upplägg och genomförande

Under det veckolånga besöket vid UBVO fick projektledaren presentera sin forskning, diskutera forskningsmål med det planerade forskningsprogrammet samt vilka aktiviteter skulle vara av betydelse för en fortsatt forskarkarriär för projektledaren samt resultera i ett långsiktigt samarbete mellan KI och UBVO. Båda parter visade ett stort engagemang och kom överens om tre specifika forskningsdelmål inkl lämpliga metoder, material och tillvägagångssätt samt hur samarbetet ska bäst läggas upp för att främja projektledarens utveckling mot en självständig forskarkarriär.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.