MIDOR- Molekylär Imaging för Differentiering av Onkocytom från Renal cancer

Diarienummer 2015-01080
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Bidrag från Vinnova 1 898 665 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Syftet med denna prospektiva studie var att utvärdera huruvida gammakameraundersökning med SPECT/CT och 99mTc-Sestamibi kan skilja mellan njurcancer och godartade tumörer i njurar, så som onkocytom. Målet har uppnåtts

Resultat och förväntade effekter

Femtio-sex patienter inkluderats i studien. Kvalitativa analyser av 99m Tc-Sestamibi SPECT/CT är utförda. Dessa jämfördes med slutdiagnos efter operationen och bekräftar studiehypotesen. Första resultat har publicerats och presenterats nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Kvalitativa delen är avslutad. Kvantitativa analyser med hjälp av mjukvara SUV SPECT® testades för inter- och intra Observer korrelation/pålitlighet. Statistisk utvärdering pågår. A cut-off värde vid kvantifiering är under beredning. Därefter kommer en diagnostisk algoritm framställas och presenteras för implementering via Svensk Urologisk Förening.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.