Metis - Innovation och utveckling av eHälsa inom prehospital akutsjukvård; steg 1

Diarienummer 2012-03374
Koordinator Västra Götalandsregionen - Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Lillhagsparken
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Metis 1 hade som syfte att utforma och etablera en ny form av triple-helix samverkan för ICT/eHälsa inom prehospital sjukvård. Vidare att utarbeta en specifik Projekthandbok samt Samarbetsformer för Metis Forum den virtuella samverkansplattformen. Dessutom inleda arbete utifrån dessa principer i syfte att bl.a. identifiera och definiera ett gemensamt projekt. Om möjligt även ansöka om medel för detta. Slutligen söka vägar för långsiktig basfinansiering av Metis Forum. Alla dessa mål har uppfyllts, inklusive basfinansiering för 18 månader.

Resultat och förväntade effekter

Metis 1 har lett till ett nationellt etablerande av Metis Forum som neutral triple-helix samverkansplattform. Planerade Prehospital ICT Arena stärker denna roll ytterligare. Det gemensamt definierade projektet PrehospIT har potential att bli en viktig demonstrator för det nationella eHälso initiativet, och har skapat viktiga länkar till aktörer som Socialstyrelsen, Inera och FLISA. Sammantaget innebär detta en framtida möjlig nyckelroll avseende nationell samverkan, innovation och utveckling inom prehospital ICT/eHälsa, men också stora internationella möjligheter.

Upplägg och genomförande

Metis 1 har letts av en grupp med bred kunskap och erfarenhet inom relevanta områden. Arbetet har vilat på workshops som fungerat som inspiration, förankring och informationsspridning, samt ´workpackages´ med utsedda ´workpackage leaders´. Projektets natur har krävt medverkan från ett stort antal parter där bidraget är viktigt, men tidsinsatsen begränsad. Detta har ställt stora krav på ledningens engagemang samt förmåga till flexibel kommunikation och samordning. En betydande insats får läggas här - ofta utspridd mellan olika uppgifter i och utanför projektet.

Externa länkar

Länk till Metis Forum hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.