Methods for Testing Handover between Automation and Driver (MOTHAD)

Diarienummer 2014-06259
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid februari 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2014-06001-en

Syfte och mål

-

Förväntade effekter och resultat

-

Planerat upplägg och genomförande

-

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.